§ 1 Indledning

1.1 Formålet med hjemmesiden www.alfabeto.dk er formidling og levering af tekstopgaver som udøves af tekstforfattere til brugeren. Disse vilkår og betingelser fastlægger hvad der er gældende for alle brugerne hos Alfabeto ApS (Alfabeto). Undtagelser fra disse vilkår og betingelser kan være fastsat i individuelle aftaler, som til enhver tid vil have forrang overfor disse vilkår og betingelser.

1.2 Når du som bruger benytter dig af hjemmesiden, accepterer du hermed Alfabetos vilkår og betingelser.

1.3 Alfabeto er en online platform og applikation, der formidler kontakt mellem brugere og tekstforfattere, således at Alfabetos brugere kan få løst en tekstopgave. Alfabeto tilbyder ikke freelanceydelser eller fungerer som et konsulent-, rekruterings- og/eller vikarbureau, og at sådanne freelanceydelser tilbydes af uafhængige tredjekontrahenter som ikke er ansat af Alfabeto eller dets associerede selskaber. Alfabeto er alene en serviceydelse, hvor tekstforfattere og brugere kan finde frem til en aftale, hvorefter Alfabeto efter aftalensindgåelse ikke er en del af denne interne aftale.

1.4 Ved anvendelse af vores service, accepterer brugeren at blive tilmeldt Alfabetos nyhedsbrev, som til enhver tid kan afmeldes ved henvendelse til Alfabeto via afmeldingsformular på hjemmesiden. I nyhedsbrevet vil være tilbud, rabatkoder, mv.

1.5 For at kunne benytte sig af Alfabetos services, skal brugeren oplyse firmanavn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail samt kontaktperson. Alle disse oplysninger bliver opbevaret i henhold til gældende persondatalovgivning.

§ 2 Udbyder

2.1 Udbyder af platformen er:

Alfabeto ApS
Pakhusgården
5000 Odense C
CVR 37660884
Tlf support: +45 71 961 861

§ 3 Tjenesten/Ydelsen

3.1 Alfabeto er en online platform og applikation, der formidler kontakt mellem brugere og tekstforfattere, således at Alfabetos brugere kan få løst en tekstopgave.

3.2 Alfabetos kundeservice indbefatter rådgivning til brugeren om brug af hjemmesiden, samt besvarelse af spørgsmål som brugeren måtte have ved anvendelse af hjemmesiden. Al kundeservice der bliver leveret til brugeren er uden beregning og helt gratis.

3.3 Formålet med Alfabetos tjeneste er at sikre at brugerne af platformen kan få udarbejdet en tekstopgave til den rette pris uden at skulle have en masse administrativt ekstraarbejde. Hvilken pris samt ydelse der skal leveres vælges af brugeren selv, og brugeren er selv ansvarlig for at få gennemført opgaven. Alfabeto er således ikke ansvarlig for samarbejdsvanskeligheder mv. mellem tekstforfatteren og brugeren.

3.4 Brugeren skal, inden brugeren får adgang på platformen, have godkendt disse vilkår og betingelser. Brugeren, som er blevet screenet og godkendt af Alfabeto, bliver herefter tillagt de rettigheder og forpligtelser som følger af disse vilkår og betingelser. Nærværende vilkår og betingelser regulerer adgang til og anvendelse af applikationer, websteder, indhold, produkter og tjenester som stilles til rådighed af Alfabeto.

3.5 Alle brugere der ikke overholder de forpligtelser, der følger af disse vilkår og betingelser, kan blive afvist fra Alfabetos platform. Såfremt overtrædelsen også er en overtrædelse af straffeloven, vil Alfabeto straks politianmelde brugeren. Alfabeto kan afvise forespørgsler på opgaver fra brugeren, som ikke stemmer overens med Alfabetos retningslinjer.

3.6 Alfabeto kan i visse situationer og geografiske områder ikke garantere, at brugeren modtager de ønskede tilbud inden for den ønskede præference. I sådanne situationer vil brugeren modtage de tilbud som ligger tættest op af brugerens ønskede præferencer.

§ 4 Krav og oplysninger

4.1 En bruger som anvender Alfabetos platform, skal have en oprigtig intention om at få løst en tekstopgave.

4.2 Brugeren bliver registreret hos Alfabeto, for at kunne få adgang til platformen. Ved registrering er brugerenforpligtet til at give følgende oplysninger:

 • Firmanavn
 • CVR-nummer
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-mail

Alfabeto forbeholder sig retten til at gennemgå brugerens korrespondance for indhold som ikke kan tillades. Alfabeto er berettiget til at nedlukke brugerens profil og afgang til platformen uden yderligere varsel.

4.3 Det er brugerens ansvar at holde Alfabeto opdateret om ændringer i oplysningerne som er nævnt i punkt 4.2.

4.4 Brugerens forespørgsel af opgave skal godkendes af Alfabeto inden brugeren kan få afgang til platformen. Når denne godkendelse er sket, opretter Alfabeto en personlig profil til brugeren, som brugeren har adgang til med en personlig adgangskode. Registreringen som bruger hos Alfabeto er personlig og Alfabeto tillader ikke at andre personer eller virksomheder end brugeren har adgang til platformen.

4.5 Anvendelse af platformen er en ikke-eksklusiv aftale mellem brugeren og Alfabeto, og brugeren kan derfor frit benytte sig af andre udbydere af tekstopgaver, såfremt tekstforfatteren ikke allerede har afgivet et tilbud til brugeren via platformen. Alfabeto skal ikke oplyses herom. Brugeren er aldrig forpligtet til at acceptere tilbud der er formidlet via Alfabeto.

§ 5 Ændring af vilkår og betingelser

5.1 Alfabeto forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre brugernes vilkår og betingelser. Sådanne ændringer vil træde i kraft på det tidspunkt, hvor disse er blevet meddelt skriftligt til brugeren. Brugerens fortsatte adgang til eller brug af platformen efter sådan en skriftlig meddelelse udgør brugerens udtrykkelige samtykke til at være bundet af de nye vilkår og betingelser.

5.2 Alle ophavsrettigheder til logo, data, indhold, systemer, og alt indhold som fremgår af hjemmesiden tilhører Alfabeto uden begrænsninger.

§ 6 Tekstopgaver

6.1 Alfabetos platform og applikation giver brugeren mulighed for at tilbyde en opgave til tekstforfatteren. Alfabeto indgår kontrakten med tekstforfatteren, og yder herefter en formidlende indsats for at bringe brugeren i kontakt med tekstforfatteren ved at sende brugerens anmodning til flere tekstforfattere. Udførelse af opgaven forudsætter, at tekstforfatteren har accepteret opgaven på platformen.

6.2 Brugeren forpligter sig til at have en oprigtig intention om at ville have udført en tekstopgave.

6.3 Såfremt tekstforfatteren accepterer en anmodning fra en bruger, stiller Alfabeto sin platform til rådighed, hvor al fremtidig kommunikation om aftalens indgåelse udføres.

6.4 Alfabeto foretager løbende kontrol af aktivitet og adfærd på platformen. Såfremt Alfabeto konstaterer at en bruger trods modtagelse af tilbud ikke har været aktiv i en længere periode, forbeholder Alfabeto sig retten til at kontakte brugeren for at få afklaret denne manglende accept af tilbud.

6.5 Når brugeren har registreret en profil på Alfabetos platform, og så længe der opretholdes en aktiv profil, accepterer brugeren at modtage nyhedsbreve fra Alfabeto, men kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet.

6.6 Alfabeto er en uafhængig service og er ikke part i aftalen mellem tekstforfatteren og brugeren. Uenigheder og tvister der opstår mellem tekstforfatteren og brugeren vedrørende tekstopgaven skal således afgøres mellem tekstforfatteren og brugeren, og Alfabeto fraskriver sig ethvert ansvar i denne sammenhæng.

6.7 Alfabeto kan aldrig stilles til ansvar for direkte eller indirekte tab som kan opstå mellem tekstforfatteren og brugeren i forbindelse med udførelse af en tekstopgave.
Alfabeto fralægger sig ethvert ansvar, når der er indgået en aftale mellem tekstforfatteren og brugeren. Ansvaret for fyldestgørende opfyldelse af den mellem tekstforfatteren og brugeren indgåede kontrakt påhviler alene tekstforfatteren, ligesom tekstforfatteren er objektivt ansvarlig for ethvert krav som måtte blive rettet mod Alfabeto i anledning af tekstforfatteren manglende opfyldelse over for brugeren og eventuelle ansvarspådragende eller erstatningspådragende adfærd over forbrugeren.

§ 7 Forpligtelser

7.1 Brugeren er ansvarlig for at holde en god og ordentlig tone.

7.2 Når der er indgået en aftale gennem platformen, er du som bruger berettiget til at få udført opgaven i henhold til aftalen med tekstforfatteren og til den aftalte pris.

7.3 Brugeren er ansvarlig for at tekstforfatteren får adgang til at kunne yde den aftalte tekstopgave, herundermodtage oplæg om opgavens omfang, detaljer om den nærmere tekstopgave samt øvrige relevante oplysninger.

7.4 Alfabeto anvender kontinuerligt betydelige ressourcer på at markedsføre platformen for nye tekstforfattere som er til gavn for brugerne. For at kunne fortsætte med at gøre det nemmere og billigere at få udført en tekstopgave, er det et krav at brugeren ikke benytter sig af en tekstforfatter uden om platformen, hvor brugeren allerede forinden har fået et tilbud fra. Hvis brugeren bliver taget i at have benyttet sig af et tilbud der er afgivet på platformen men uden at have givet meddelelse til Alfabeto, vil dette udløse en bod på kr. 50.000,00 pr. overtrædelse.

7.5 Overtrædelse af punkt 7.4 medfører øjeblikkeligt ophør af adgang til platformen. 

§8 Ejerskab

§ 8 Betaling og refundering

8.1 Betaling fra brugeren for udførelse af en tekstopgave håndteres af Alfabeto. Dette sikrer at den pris som brugeren er blevet oplyst er korrekt og at tekstforfatteren er forpligtet til at overholde denne pris.

8.2 Platformen og alle rettighederne hertil er og skal forblive Alfabetos ejendom. Hverken disse vilkår og betingelser eller brugerens brug af platformen overdrager eller bevilger nogen rettigheder til platformen eller deres indhold. Som konsekvens heraf har brugeren blandt andet ingen rettigheder til at bruge eller på nogen måde henvise til Alfabetos firmanavne, logoer, navne på produkter eller platformen, samt varemærker uden Alfabetos skriftlige godkendelse.

8.3 Hvis brugeren oplever at den pris som tekstforfatteren har oplyst via det oprindelige tilbud ikke stemmer overens med de økonomiske krav som tekstforfatteren oplyser, skal brugeren strakt kontakte Alfabeto med henblik på at få afhjulpet denne prisdifference.

8.4 Ved accept af et tilbud, accepterer brugeren følgende:

 • Betaling sker igennem vores Betalingsoperatør ‘Stripe’.
 • Brugeren kortoplysninger bliver gemt, og brugeren kan til enhver tid ændre disse.
 • Alfabeto holder pengene ved betaling, og overfører pengene til rette modtager ved ‘Accept’ af levering - eller indenfor 7 kalenderdage ved manglende respons.
 • Alfabeto beholder 10% af det totale beløb.
 • Ved 'Accept' af levering frafalder refunderingsmulighederne.
 • Fra opgaven er leveret, har brugeren 7 kalenderdage til at respondere. Hvis ingen respons har fundet sted, vil opgaven blive markeret som værende 'Accepteret' og pengene vil derfor blive overført til rette modtager.
 • Hvis brugeren ikke mener, at tekstforfatteren har leveret et godt stykke arbejde, og kan parterne ikke nå til enighed om det endelige resultat, har brugeren mulighed for refundering(kontakt support@alfabeto.dk i sådan et tilfælde). Dog må det leverede materialeselvfølgelig ikke benyttes. 9.4 Alfabeto er ikke ansvarlig for nogen fejl, mangler eller forsinkelser fra betalingstjenesteudbyders eller betalingskortsudsteders side.

§ 9 Misligholdelse

9.1 I tilfælde af at brugeren ikke overholder disse vilkår og betingelser, er Alfabeto berettiget til straks at ekskludere brugeren fra Alfabetos platform samt gøre krav gældende, og brugeren vil ikke længere kunne modtage tilbud via Alfabetos platform.

9.2 Der foreligger navnlig misligholdelse der berettiger Alfabeto til at ekskludere brugeren fra Alfabetos platform

samt gøre krav/bod gældende såfremt:

 • Brugeren udviser aggressiv, chikanerende eller nedværdigende adfærd
 • Brugeren har ikke anvendt Alfabetos platform til kommunikation, men har udleveret egen mailadresse, telefonnummer samt øvrige kontaktoplysninger mens aftalen er gældende.
 • Brugeren ikke overholder gældende lovgivning.
 • Brugeren drøfter disse vilkår og betingelser, eller personlige holdninger til disse, med enhver bruger på platformen.
 • Brugeren tager kontakt gennem Alfabetos platform med tekstforfattere for at drøfte muligheden for at udføre en tekstopgave uden om Alfabetos platform.

9.3 Alfabeto skal straks efter eksklusion underrette herom gennem Alfabetos platform, eller på anden vis. Alfabeto er dog ikke forpligtet til at begrunde eksklusionen. Alfabeto kan til enhver tid nedlukke brugerens profil uden begrundelse.

9.4 I tilfælde hvor der opstår en uenighed mellem Alfabeto og brugeren om en eventuel misligholdelse, er brugeren berettiget til at foretage en midlertidig udelukkelse af brugeren fra platformen og applikationen således, at brugeren i denne periode ikke kan benytte sig af tilbud fra platformen.

§ 10 Databeskyttelse

10.1 Ved brugerens afgivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv. er brugerenindforstået med og samtykker til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Alfabetos forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter platformen. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og andre finansielle oplysninger, som vil blive behandlet fortroligt.

§ 11 Ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse

11.1 Anvendelse af Alfabetos platform sker på brugerens eget ansvar. Såfremt tekstforfatteren ikke opfylder aftalen mellem tekstforfatteren og brugeren, er dette alene et mellemværende inter partes som er Alfabeto uvedkommende.

11.2 Brugeren samtykker i at holde Alfabeto skadesløs for så vidt angår tab eller udgifter, der opstår i forbindelse med tekstforfatterens misligholdelse af parternes interne aftale eller overtrædelse af gældende lovgivning.

11.3 Alfabeto er ikke ansvarlig for følgende:

 • Upræcist indhold eller fejl i Alfabetos platform, eksempelvis tastefejl eller utilsigtede funktioner.
 • Kvalitet, egnethed til et bestemt formål, samt vedrørende at der ikke foreligger krænkelse af tredjemandsrettigheder.
 • Brugeren indvilliger i at al risiko som opstår ud fra brugerens anvendelse af platformen, og enhver service i forbindelse hermed, udelukkende er brugerens risiko i det videst mulige omfang, som det er tilladt i henhold til gældende lov.
 • Alfabeto fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte, tilfældige og særlige tab, samt følgeskader, herunder bl.a. men ikke begrænset til, mistet fortjeneste, mistede data, personskade eller ejendomsskade relaterettil, i forbindelse med eller på anden vis resulterende fra brug af platformen selv hvis Alfabeto er blevetinformeret om muligheden for sådanne skader.
 • Alle guides, artikler, FAQ og andre oplysninger som er publiceret på hjemmesiden alene skal ses sominspiration til hvordan man billigst og lettest får udført en tekstopgave og alle disse informationer kanunder ingen omstændigheder tages til udtryk for eller erstatte professionel rådgivning.
 • Links som fremgår af Alfabetos hjemmeside til tredjeparts hjemmesider, kan brugeren ikke gøre Alfabeto ansvarlig for hverken dets indhold eller øvrige aktiviteter på tredjeparts hjemmeside. Brugeren forpligter sig til at gennemgå og acceptere tredjeparts egne vilkår og betingelser for brugen af tredjepartshjemmeside, herunder anvendelse af personoplysninger og brug af cookies.

11.4 Alfabeto vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de opgivne oplysninger ikke er tilgængelige for brugere og tekstforfattere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Alfabetos forretningskoncept. Brugerens oplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. Brugeren er dog indforstået med, at disse oplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

11.5 Brugeren accepterer at Alfabeto behandler persondata jf. gældende lovgivning.

11.6 Brugeren indvilliger i at skadesløsholde og friholde Alfabeto og dets bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter for alle og ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunderadvokatsalærer), der måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med: (i) brugerens brug af platformen, ellerservices eller produkter erhvervet gennem brug af ydelserne; (ii) brugerens brud på eller krænkelse af disse vilkår og betingelser; eller (iii) brugerens krænkelse af tredjepartsrettigheder, herunder af tredjepartsudbydere.

§ 12 Lovvalg og værneting

12.1 Disse vilkår og betingelser er undergivet dansk ret.
12.2 Enhver tvist, der udspringer af disse vilkår og betingelser, skal indbringes ved Retten i Odense.

§ 13 Andre bestemmelser

13.1 Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser findes at være helt eller delvist ulovlig, ugyldig ellerumulig at håndhæve ifølge gældende lov, skal den pågældende bestemmelse eller del deraf anses for ikke at være en del af aftalen, men lovligheden, gyldigheden og eksigibiliteten af de andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser vil ikke være påvirket.

13.2 Disse vilkår og betingelser udgør hele brugerne adgang for benyttelse af Alfabetos platform.

13.3 Disse vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres, og tillæg til gældende vilkår og betingelser ellererstatning af disse vilkår og betingelser vil blive meddelt brugeren skriftligt. Brugeren accepterer disse skriftligetillæg såfremt brugeren efterfølgende benytter sig af platformen.

Fandt du dit svar?